ZevenBouwstenenMethode©

Het ZevenBouwstenenModel®

De ZevenBouwstenenMethode is een methode om veranderingen door te voeren in organisaties. Het model vertrekt van twee gelijkwaardige dimensies in een organisatie: de zeven organisatiebouwstenen en de emoties. Deze zeven bouwstenen en emotionele balansen komen voor in elke organisatie. Het model laat toe om de emoties te 'lezen' en te beslissen welke actie te ondernemen.

IMG_0146.JPG

OrganisatieFitheidsIndex© (OFI)

Met deze vragenlijst meten we de aanwezigheid van de zeven bouwstenen in een organisatie. Dit geeft een indicatie van de mate waarin de medewerkers vinden dat de bouwstenen aanwezig zijn in hun organisatie. De 'Fitness Index' is het cijfer dat dit uitdrukt. Sommige organisaties integreren deze index in hun key performance indicators (KPI's) of in hun balanced score card. In het voorbeeld hieronder zien we de evolutie van de zeven bouwstenen over vier semesters. Het algemeen gemiddelde is gestegen vazn 2.5 naar 3.2 op een vijfpuntenschaal.

Knowledge Integrator®

Brainstormingmethode met posters per subgroep. Zo kan men voor een grote groep- managementteams, hele afdelingen - in een paar uur duidelijkheid scheppen over bv. de prioriteiten.

Toegevoegde waarde:

 • U bepaalt het thema
 • Korte doorlooptijd
 • Actieve discussie in kleine groepen
 • Alle groepen doorlopen simultaan hetzelfde proces
 • Alle antwoorden staan op de posters en de kaarten
 • Overzicht voor de deelnemer: alle informatie staat op de poster

IMG_0146.JPG

Knowledge Multiplicator®

Een opleidingsmethode om grote groepen snel inzichten bij te brengen, die werkt met posters per parallelle groep. Leer uw eigen medewerkers hoe ze training voor hun collega's kunnen ontwerpen en aanbieden, met volledige garantie dat iedereen de boodschap begrepen heeft.

Toegevoegde waarde:

 • Actieve deelname van alle deelnemers door de kleine groepen
 • De inhoud van de opleiding is volledig op maat van uw organisatie gesneden
 • Uw eigen medewerkers leiden hun collega's op
 • De kwaliteit van de opleiding wordt getest voor ze live gaat
 • De kennis blijft in uw organisatie

IMG_0146.JPG

Leiderschapsdiamant©

Een innovatieve methode om een (management)team actief achter een gemeenschappelijke visie te scharen.

Creëren van een visie in verschillende stappen.

 • Storytelling door de CEO over de visie op de komende vijf tot tien jaar
 • Alle managers visualiseren de bijdrage van hun team aan deze visie op één van de facetten van de leiderschapsdiamant
 • Iedere manager vertelt aan zijn/haar collega's wat de bijdrage van het departement zal zijn en bevestigt het facet aan de diamant
 • Een groepsfoto rond de diamant met het hele team vervolledigt het proces

Project Charter

HELDERE ENGAGEMENTEN

Een projectcharter is een gedetailleerd document waarin, naast een plan en een budget voor het project, de sleutelelementen van een veranderingsproject worden uitgewerkt. Het principe van een project charter is dat het vooraf bekrachtigd wordt door een stuurgroep. Geen goedgekeurd project betekent: geen project.

De onderdelen van een project charter:

 • Bijdrage van het project aan de strategische doelstellingen van de organisatie
 • Doelstellingen van het project
 • Doelgroep van het project
 • Locatie van het project (indien relevant)
 • Voornaamste principes
 • Indicatoren van succes
 • Communicatie over het project
 • Governance: stuurgroep en projectteam
 • Relatie met andere projecten
 • Mijlpalen en planning

Word ook Organisatiefitheidscoach

TWEEDAAGSE OPLEIDING IN DE ZEVENBOUWSTENENMETHODE©

"Denken en handelen als een CEO"

Leer werken met de toolkit en word zelf een Organisatiefitheidscoach.

Doelgroep: deelnemers hebben de opdracht en de bevoegdheid om hun organisatie te transformeren.

Inhoud van de opleiding:

 • Het ZevenBouwstenenModel®
 • Hoe is het gesteld met de fitheid van uw organisatie? Toepassen van de OrganisatieFitheidsIndex©
 • Werken met een project charter
 • Hoe organiseer je een brainstorming met de Knowledge Integrator®?
 • Hoe ontwerp je een opleidingsprogramma met de Knowledge Multiplicator®?
 • Verankeren van de visie in uw organisatie met de Leiderschapsdiamant©
 • Vind de onderliggende oorzaken van problemen met systemische analyse
Behaal een certificaat in de ZevenBouwstenenMethode©